Ngày 8 tháng 1 năm 1955

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Chạp
15
Năm Giáp Ngọ
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm