Ngày 8 tháng 1 năm 1960

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Chạp
10
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm