Ngày 8 tháng 1 năm 2016

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Mười Một
29
Năm Ất Mùi
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm