Ngày 8 tháng 1 năm 2024

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Mười Một
27
Năm Quý Mão
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm