Ngày 8 tháng 10 năm 1992

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Chín
13
Năm Nhâm Thân
Tiết Hàn Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm