Ngày 8 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Mười
4
Năm Bính Dần
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Sửu
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm