Ngày 8 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Chín
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm