Ngày 8 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Mười
8
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm