Ngày 8 tháng 12 năm 1935

☀ Chủ Nhật
8
🌙 Tháng Mười Một
13
Năm Ất Hợi
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm