Ngày 8 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Ba
8
🌙 Tháng Mười Một
15
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm