Ngày 8 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Chạp
29
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm