Ngày 8 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Tư
8
🌙 Tháng Giêng
14
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Xuân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm