Ngày 8 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Hai
26
Năm Bính Dần
Tiết Thanh Minh
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm