Ngày 8 tháng 4 năm 1960

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Ba
13
Năm Canh Tí
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm