Ngày 8 tháng 4 năm 2019

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Ba
4
Năm Kỷ Hợi
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm