Ngày 8 tháng 5 năm 1926

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Ba
27
Năm Bính Dần
Tiết Lập Hạ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm