Ngày 8 tháng 5 năm 1943

☀ Thứ Bảy
8
🌙 Tháng Tư
5
Năm Quý Mùi
Tiết Lập Hạ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm