Ngày 8 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Sáu
2
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm