Ngày 8 tháng 7 năm 1943

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Sáu
7
Năm Quý Mùi
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm