Ngày 8 tháng 7 năm 1963

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Năm
18
Năm Quý Mão
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm