Ngày 8 tháng 8 năm 1935

☀ Thứ Năm
8
🌙 Tháng Bảy
10
Năm Ất Hợi
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm