Ngày 8 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Hai
8
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
16
Năm Canh Tí
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm