Ngày 8 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Bảy
19
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm