Ngày 8 tháng 9 năm 1989

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Tám
9
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm