Ngày 9 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Năm
9
🌙 Tháng Giêng
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm