Ngày 9 tháng 3 năm 1928

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Hai
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm