Ngày 9 tháng 3 năm 1935

☀ Thứ Bảy
9
🌙 Tháng Hai
5
Năm Ất Hợi
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm