Ngày 9 tháng 3 năm 1958

☀ Chủ Nhật
9
🌙 Tháng Giêng
20
Năm Mậu Tuất
Tiết Kinh Trập
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm