Ngày 9 tháng 3 năm 1963

☀ Thứ Bảy
9
🌙 Tháng Hai
14
Năm Quý Mão
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm