Ngày 9 tháng 3 năm 2010

☀ Thứ Ba
9
🌙 Tháng Giêng
24
Năm Canh Dần
Tiết Kinh Trập
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm