Ngày 9 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Ba
9
🌙 Tháng Ba
2
Năm Canh Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm