Ngày 9 tháng 4 năm 2010

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Hai
25
Năm Canh Dần
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm