Ngày 9 tháng 5 năm 1935

☀ Thứ Năm
9
🌙 Tháng Tư
7
Năm Ất Hợi
Tiết Lập Hạ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm