Ngày 9 tháng 6 năm 1929

☀ Chủ Nhật
9
🌙 Tháng Năm
3
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm