Ngày 9 tháng 6 năm 2020

☀ Thứ Ba
9
🌙 Tháng Tư (nhuận)
18
Năm Canh Tí
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm