Ngày 9 tháng 7 năm 1940

☀ Thứ Ba
9
🌙 Tháng Sáu
5
Năm Canh Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm