Ngày 9 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Năm
28
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm