Ngày 9 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Năm
9
🌙 Tháng Sáu
24
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm