Ngày 9 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Tư
9
🌙 Tháng Sáu
18
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm