Ngày 9 tháng 8 năm 1940

☀ Thứ Sáu
9
🌙 Tháng Bảy
6
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm