Ngày 9 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Hai
9
🌙 Tháng Sáu
29
Năm Canh Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm