Ngày 9 tháng 9 năm 1963

☀ Thứ Hai
9
🌙 Tháng Bảy
22
Năm Quý Mão
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm