Ngày 9 tháng 9 năm 2019

☀ Thứ Hai
9
🌙 Tháng Tám
11
Năm Kỷ Hợi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm