Tháng 8 năm 1995

T2T3T4T5T6T7CN 31 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15/7 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1/8 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6 1 7 2 8 3 9
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 8

Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

10/8 15/7 âm lịch
Lễ Vu Lan

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công