Ngày 1 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Hai
1
🌙 Tháng Tám
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm