Ngày 30 tháng 9 năm 1928

☀ Chủ Nhật
30
🌙 Tháng Tám
17
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm