Ngày 1 tháng 10 năm 1933

☀ Chủ Nhật
1
🌙 Tháng Tám
12
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm