Ngày 30 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Bảy
30
🌙 Tháng Tám
11
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm