Ngày 1 tháng 11 năm 1940

☀ Thứ Sáu
1
🌙 Tháng Mười
2
Năm Canh Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm