Ngày 2 tháng 11 năm 1940

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Mười
3
Năm Canh Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm